Оперативно-господарські санкції Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта

Оперативно-господарські санкції


Рейтинг документа: 10
Голосовал 271 человек 271 10

Оперативно-господарські санкції – це передбачені законодавством заходи економічного впливу кредитора на господарюючого суб'єкта-боржника (правопорушника), спрямовані на попередження або зменшення втрат кредитора від порушень боржника.

Цей вид санкцій може застосовуватися сторонами лише за умові їх фіксації в господарському договорі й вони виражаються переважно в заходах організаційного характеру. Мета застосування цього виду господарських санкцій – захист інтересів кредитора.

Відкритий перелік оперативно-господарських санкцій, що їх сторони можуть застосовувати з відповідною фіксацією в договорі, передбачений ч. 1 ст. 236 ГК:

· одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою стороною із звільненням її від відповідальності за це відбувається в разі порушення зобов'язання другою стороною, а саме:

- відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином або достроково виконано боржником без згоди другої сторони;

- відстрочення відвантаження продукції чи виконання робіт унаслідок прострочення виставлення акредитива платником, припинення видачі банківських позичок тощо;

- відмова управненої сторони зобов'язання від прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного другою стороною, або повернення в односторонньому порядку виконаного кредитором за зобов'язанням (списання з рахунку боржника в безакцептному порядку коштів, сплачених за неякісну продукцію тощо);

· встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань стороною, яка порушила зобов'язання:

- зміна порядку оплати продукції (робіт, послуг);

- переведення платника на попередню оплату продукції (робіт, послуг);

- переведення платника на оплату після перевірки їх якості тощо;

- відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.

Перелік оперативно-господарських санкцій, встановлений у ч. 1 ст. 236 ГК, не є вичерпним. Сторони можуть передбачити в договорі також інші оперативно-господарські санкції.

Порядок застосування оперативно-господарських санкцій.Сторони самі в договорі визначають порядок застосування оперативно-господарських санкцій. У разі незгоди з застосуванням оперативно-господарської санкції зацікавлена сторона може звернутися до суду з заявою про скасування такої санкції та відшкодування збитків, завданих її застосуванням.

Оперативно-господарські санкції можуть застосовуватися одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.

Позитивні ознаки оперативно-господарських санкцій:

· застосовуються на розсуд кредитора, тобто головна особливість застосування оперативно-господарських санкцій полягає в тому, що вони застосовуються стороною, яка потерпіла від правопорушення, у позасудовому порядку та без попереднього пред'явлення претензії порушнику зобов'язання;

· застосовуються незалежно від винисуб'єкта,який порушив господарське зобов'язання.

Негативні:

· застосовуються лише в господарсько-договірних відносинах.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Оперативно-господарські санкції