Частина 1 Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта

Частина 1


Рейтинг документа: 10
Голосовал 271 человек 271 10

1.Відповідь: А.

У В-16, № 2 розглянуто поняття буфера обміну. Буфер обміну — ділянка оперативної пам'яті, призначена для тимчасового зберігання об'єктів, які необхідно перемістити або скопіювати.

2.Відповідь: В.

У текстовому процесорі MS Word можна створювати списки трьох типів: маркірований (кожний абзац на початку позначається деяким спеціальним символом — маркером); нумеро­ваний (на початку кожного абзацу вказується його номер — число, записане арабськими або римськими цифрами, буква алфавіту або числівник); багаторівневий (абзаци пронумеровані за їхньою ієрархічною структурою; максимальна кількість вкладень елементів — 9 рівнів).

3.Відповідь: В.

У В-1, № 4 розглянуто типи діаграм: гістограма, пелюсткова; у В-16, № 3 — точкова; у В-6, № 4 — бульбашкова.

На малюнку зображено об'ємний варіант бульбашкової діаграми.

4.Відповідь: Б.

Змінений запис у таблиці в MS Access автоматично зберігається при переході курсору на інший запис або при закритті таблиці.


5. Відповідь: Г.

Інформаційна технологія — сукупність засобів і методів, які використовуються для реалізації інформаційних процесів: збирання, зберігання, передавання, обробки і захисту повідомлень.

А Виготовлення фото — використання цифрового фотоапарату, обробка зображення в графічному редакторі, цифровий друк тощо.

Б Вирощування овочів — у теплицях здійснюється за допомогою комп'ютерних систем управління технологічними процесами (полив рослин, підгодівля добривами, регулю­вання мікроклімату).

В Розробка дизайну приміщення — використовуються системи автоматизованого про­ектування.

6. Відповідь: Б.
a := 3; b := 4
a := 5; b := 3
a := 23; b = 0

Г Дегустування ароматів — сприйняття запахів за допомогою органу нюху. Учені То­кійського інституту технологій розробляють новий пристрій, призначений розрізня­ти і відтворювати запахи. Основною сферою використання пристрою стануть харчо­ва і парфумна галузі промисловості, вважає творець пристрою Такамічи Накамото. (Джерело: http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?06/46/32.)

чи Ь = 0? — ні: чи Ь = 0? — ні: чи Ь = 0? — так.

Після виконання вказівок блок-схеми змінна а набуває значення 23.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Частина 1